Ecoduct “De Kempengrens”, Mol-Postel (B)

De Vlaamse en Nederlandse overheid zijn in 2013 gestart met de bouw van een gezamenlijke natuurbrug in Postel, op de grens tussen de twee landen. Het ‘ecoduct Kempengrens’, zoals de brug over de E34 zal heten, moet de plaatselijke fauna helpen om de barrière van de autosnelweg tussen Eindhoven en Antwerpen te overwinnen. Het project wordt gefinancierd door het Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaams Gewest) en Provincie Noord-Brabant (Nederland). Naast de bouw van een grote oversteekplaats, wordt binnen het ecologische project een wildraster van 33 km langsheen de snelweg gebouwd om de dieren te geleiden naar de oversteekplaats. Strikt technisch gesproken is het een ter plaatse gestorte, nagespannen brug. De autosnelweg die onder het viaduct loopt, blijft in dienst tijdens de volledige duur van de bouw.

Van hoofdaannemer Franki Construct heeft Tensa BV opdracht gekregen voor het leveren en aanbrengen van de voorspanning. Na een eerste schifting onder de inschrijvers ten behoeve van deze werkzaamheden, werd Tensa BV gevraagd om ene herziene aanbieding te doen. Uit de drie overgebleven inschrijvers is Tensa BV vervolgens geselecteerd om voornoemde werkzaamheden uit te voeren.

Ecoduct Kempengrens

Constructie

Het ecoduct heeft een breedte van 70 meter en een lengte van 60 meter. De dekdikte bedraagt globaal 1100 millimeter. Het ecoduct wordt gekarakteriseerd door de twee ‘halve maan-achtige’ landhoofden. Hierdoor verdiende de detaillering van de spankoppen extra aandacht, het geen in goede samenwerking met de hoofdaannemer door Tensa BV is opgepakt. Het dek is opgedeeld in 2 fasen: een fase België, voor de overspanning aan de zijde van de Belgische grens en een zijde Nederland, voor de overspanning aan de zijde van de Nederlandse grens. Door de opdeling in deze twee fasen kan het verkeer zonder voertuigverliesuren zijn doorgang vinden, hetgeen ene belangrijk criterium bleek te zijn bij de aanbesteding. In totaal wordt er 13.600 m3 beton gestort, verdeeld over 6 fasen.

Voorspanning

De voorspanning in het dek is verdeeld over 113 voorspankanalen, voorzien van het 27MTAI voorspansysteem met 27 strengen. Dit resulteert in circa 220.000 kg voorspanstaal (9 volle vrachtwagens voorspanstaal). De werkzaamheden van Tensa BV zijn begonnen met het plaatsen van ongeveer 7000 m1 opdeling van het dek in meerdere fasen en ook meerdere betonstorts, worden de eerste 3 fasen (zijde België) gestort zonder dat het voorspanstaal is ingeschoten. Uitvoeringstechnisch geen probleem, echter worden er in dit soort situaties wel aanvullende eisen gesteld aan de omhullingsbuizen, om de positie en de weerstand tegen vervormen tijdens betonstort te garanderen. Voor de eerste 3 fasen is zodoende een omhullingsbuis van 0.60 mm voorzien; de omhullingsbuizen van 0.40 mm dik worden in de tweede fase hieraan gekoppeld.

Het detail van deze koppeling is in nauwe samenwerking tussen Franki Construct en Tensa BV ontworpen. Aansluitend op het plaatsen van de omhullingsbuizen en op de zes betonstorts, wordt het voorspanstaal ingeschoten. Hierbij worden hoeveelheden van zo’n 15 kilometer voorspanstreng per dag gerealiseerd, een enorme operatie. Nadat het voorspanstaal is ingevoerd, worden de 226 wigblokken (twee per voorspankanaal) door Tensa BV geplaatst. Gezien het voorziene voorspansysteem betreft dit fysiek zwaar werk, daar de wigblokken zo’n 30 kilo per stuk wegen. Hierna wordt de daadwerkelijke voorspanning aangebracht. Dit wordt gedaan in één fase (dus stapsgewijs in één fase naar 100% van de voorspankracht). Zo wordt er per kanaal maar liefst 6000kN aan voorspankracht in het dek ingeleid. Nadat alle voorspankabels zijn gespannen, kunnen deze worden afgewerkt (afslijpen van de overlengte van de voorspankabels en het dichtsmeren van de spankoppen) en worden geïnjecteerd. Hiervoor wordt 60.000 kg aangemaakt cement aangevoerd. Na het injecteren zitten de werkzaamheden voor Tensa er op dit project op en kan er worden doorgegaan op één van de vele andere uitdagende projecten!

Projectgegevens

Project Ecoduct “Kempengrens”
Plaats Mol-Postel, België (A67/E34, hectometerpaal 57.8)
Opdrachtgever Agentschap Natuur en Bos
Agentschap Verkeer en Wegen
Provincie Noord-Brabant
Hoofdaannemer Franki Construct
Aanneemsom € 6.500.000
Uitvoering augustus 2013 – augustus 2014
Aannemer voorspanning Tensa BV
Aantal voorspankanalen 113
Aantal voorspankoppen 226
Omhullingsbuis 7000 m1
Voorspanstaal 220.000 kg
Injectiemortel 60.000 kg
Uitvoering februari 2014 – juni 2014