Noorderbrugtracé Maastricht

Locatie Maastricht
Project Pijler 13 – Noorderbrugtracé
Opdrachtgever Project Noorderbrugtracé
Hoofdaannemer Strukton Civiele projecten
Aannemer voorspanning Tensa BV
Constructie Langsvoorspanning in de pijlerbalk:
Lengte kabels ca. 37 meter.
Totaal  8 kabels
Voorspansysteem 15MTAI15S
Voorspanstaal 6 ton
Injectiemortel 1,5m3
Uitvoering februari-maart 2017

Het project betreft het ontwerpen en realiseren van het NBT (voornamelijk aan de westzijde van de Maas) en omvat o.a. de bouw van een nieuwe westelijke aanlanding, het slopen van de bestaande aanlanding, de bouw van van een aantal kleine kunstwerken en geluidschermen, de herinrichting van de Noorderbrug, GWW werkzaamheden t.b.v. het onder- en bovenliggende wegennet en groenvoorzieningen.
Tensa B.V. heeft de voorspanning t.b.v. Pijler 13 geleverd en aangebracht.
Spannen in 3 fasen, incl. het uitvoeren van 2 wrijvingsmetingen middels lift-off principe m.b.v. mono-vijzel. Dit in verband met de beschikbare ruimte aan de passieve zijde.