ODG Kerkwijkweg, Didam

Onderdoorgang Kerkwijkweg, DidamDe gemeente Montferland heeft al langere tijd de wens om de huidige overweg Kerkwijkweg in Didam te vervangen voor een ongelijkvloerse spoorkruising. Deze rondweg moet het centrum van Didam ontlasten van verkeer en een veilige spoorkruising verzorgen voor schoolgaande jeugd van de nieuwe Brede School gelegen aan de Kerkwijkweg ten zuiden van de spoorlijn Zevenaar – Winterswijk. De nieuwe rondweg om Didam moet vlakbij de bestaande overweg de spoorlijn gaan kruisen middels een onderdoorgang. De bestaande rotonde wordt vervangen voor een kruising met een VRI. Dit om de verwachte grotere verkeersintensiteiten op de Hengelderweg als gevolg van de aansluiting van de A12 op de Hengelderweg goed te kunnen ontsluiten. De ruimte tussen de kruising en de onderdoorgang is te kort om onder het spoor op diepte te komen. Als gevolg hiervan is gekozen voor een oplossing waarbij een verlaging van de weg en een ophoging van het spoor wordt gecombineerd.

Constructie

De onderdoorgang wordt als een portaalconstructie (wanden plus spoordek), buiten het spoor om, voorgebouwd en in een buitendienststelling ingereden op de uiteindelijke positie. De portaalconstructie is circa 5 meter hoog, 27 meter lang en 12 meter breed.

Voorspanning

Van Reef Infra heeft Tensa BV de opdracht ontvangen voor het leveren en aanbrengen van de voorspanning in het in te schuiven spoordek. Uniek is hier de toepassing van het grootste voorspansysteem uit de range die Tensa BV kan leveren, namelijk het 37MTAI15S systeem voorzien van 37 strengen voorspankanaal. In totaal zorgt dit voor circa 16.000 kg voorspanstaal, verdeeld over 13 voorspankanalen. Na het plaatsen van de omhullingsbuizen in de bekisting, het inschieten van het voorspanstaal en het storten van het spoordek van de portaalconstructie, konden de wigblokken worden geplaatst. Gezien het grote gewicht (circa 43 kilo per stuk), een erg arbeidsintensieve bewerking. Na het plaatsen van de wigblokken, is de voorspanning in het spoordek aangebracht in drie fasen (krimp-, eigengewicht- en eindvoorspanning) met behulp van het MT9000KN spanvijzel. Dit vijzel, met een maximale capaciteit tot 9000 kN, heeft de eindvoorspanning ter grootte van 7700 kN in het spoordek aangebracht. Na het spannen zijn de voorspankanalen afgewerkt en geïnjecteerd met een hoogwaardige injectiemortel.

Projectgegevens

Project Onderdoorgang Kerkwijkweg
Plaats Didam
Opdrachtgever ProRail
Hoofdaannemer Reef Infra
Uitvoering januari 2014 – december 2014
Aannemer voorspanning Tensa BV
Aantal voorspankanalen 13
Aantal voorspankoppen 26 x 37MTAI15S
Omhullingsbuis 350 m1
Voorspanstaal 16.000 kg
Injectiemortel 2800 liter
Uitvoering december 2013 – maart 2014