Oranjebonnenbrug

Oranjebonnenbrug, Hoek van Holland71311 Ecoduikers Venlo_Pagina_1
Met de aanleg van de Oranjebonnenbrug (inclusief faunapassage) is de verbinding gelegd met de Oranjebonnen. Dit is de projectnaam voor het te realiseren gebied Oranjebuitenpolder en de Bonnenpolder. De aanleg van de Oranjebonnen kan na het gereedkomen van de Oranjebonnenbrug pas echt beginnen. Streven is hier een aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied te realiseren.

Constructie
De constructie van de Oranjebonnenbrug bestaat uit prefab kokerliggers met een lengte van 28 meter en een gewicht van ca 55 ton per stuk. De landhoofden zijn in het werk gestort.

Voorspanning
Van Martens prefab heeft Tensa de opdracht gekregen voor het leveren en aanbrengen van de dwarsvoorspanning van dit project. De voorspanning heeft tot doel de prefab liggers te koppelen en het dek als 1 constructief geheel te laten werken. De voorspanning bestaat uit een 30 tal kabels, type 7MTAI; per kabel zijn er 6 strengen toegepast. Deze werden na invoeren en storten van de langsvoegen gespannen met een kracht van 1.290 KN. Na het spannen zijn de overlengten (benodigd voor het spannen) afgeslepen en de koppen afgewerkt. De kabels zijn geïnjecteerd met een hoogwaardige injectiemortel.

Projectgegevens

Project Oranjebonnenbrug
Plaats Hoek van Holland
Opdrachtgever Martens Prefab
Hoofdaannemer KV Bouw
Uitvoering januari tot eind juni 2014
Aannemer voorspanning Tensa BV
Aanneemsom € 25.000,-
Aantal voorspankanalen 30
Systeem 7MTAI15S
Aantal strengen per kabel 6
Voorspanstaal 2.500 kg
Injectiemortel 1200 liter
Uitvoering juni 2014