Spoorviaduct Zuidbroek

Spoorviaduct Zuidbroek, Zuidbroek71309  Zuidbroek_Pagina_1

De rijksweg N33 tussen Assen en Zuidbroek wordt verdubbeld. In 2010 ondertekende minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat hierover een convenant
met de 71309 Zuidbroek provincies Groningen en Drenthe. Beide provincies vinden de verdubbeling van de weg erg belangrijk vanwege de positieve invloed op de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de Veenkoloniën en het Eemsdeltagebied (Eemshaven/Delfzijl). De verdubbeling van de N33 is een project
dat het Rijk in samenwerking met beide provincies uitvoert. Op verschillende locaties worden, in opdracht van ProRail, op dit project tevens rails en wissels vervangen. Bij Zuidbroek wordt een nieuw viaduct aangelegd vanwege de verbreding van de N33.

Projectgegevens

Project Spoorviaduct
Plaats Zuidbroek, N33
Opdrachtgever Prorail
Hoofdaannemer Reef Infra
Aanneemsom € 52.000
Uitvoering maart 2014 – december 2014
Aannemer voorspanning Tensa BV
Voorspansysteem 22MTAI15
Aantal voorspankanalen 20
Aantal voorspankoppen 40
Omhullingsbuis 780 m1
Voorspanstaal 20.250 kg
Injectiemortel 6.200 kg
Uitvoering juli 2014 – september 2014

Constructie
Het spoordek is 39 meter lang, verdeeld over 2 overspanningen; 11.5 meter breed en de dikte is ca. 800 mm. Het voorspansysteem bestaat uit een 20 tal kabels, 22 strengs. (22MTAI15)

Het dek werd gebouwd  naast zijn uiteindelijke positie en is in een buitendienststelling ingereden en opgevijzeld, zodat het met een minimum aan verkeers – en spoorhinder gerealiseerd kon worden. Ook het bestaande viaduct moet in dezelfde buitendienststelling gesloopt worden; een hele prestatie om het allemaal in 1 buitendienststelling te realiseren.

Voorspanning
De werkzaamheden voor Tensa begonnen door het plaatsen van zo’n 780 meter omhullingsbuis, welk in goed overleg met de vlechter en aannemer gedaan is. Na het leggen van de omhullingen sluit de vlechter het bovennet en wordt het voorspanstaal ingeschoten, in totaal ruim 20 ton. Aansluitend aan de invoerwerkzaamheden vindt de betonstort plaats.

De eerste kalender dag na de stort worden de spankoppen geplaatst als de kopkist is verwijderd, waarna op de 2e kalenderdag na de stort de krimpvoorspanning aangebracht wordt, 20 % (926 KN) van de uiteindelijke voorspankracht. Dit is nodig om de scheurvorming tegen te gaan die optreed door het uitharden van de beton.

De uitharding van de beton ging zo snel dat de eigengewicht fase (die nodig is om de bekisting onder het dek te kunnen verwijderen zodat de constructie zelfdragend wordt) is overgeslagen en is meegenomen met de 100 % fase. Uiteindelijk is er een voorspankracht aangebracht van 4630 KN per kabel. Ook zijn er een drie-tal wrijvingsmetingen verricht voorafgaand aan de 100 % spanfase, waarna na goedkeuring van de resultaten van de wrijvingsmetingen de kabels twee-zijdig gespannen zijn. Hierna zijn de overlengten na goedkeuring van de spanresultaten  afgeslepen en de spankoppen dichtgezet met cement, waarna de kabels geïnjecteerd zijn met een hoogwaardige injectiemortel. In totaal is er 6.200 kg cement verwerkt bij het injecteren van de kabels.