Specialist in betonrenovatie

Bouwen in beton. Daar hebben we verstand van. Met onze specialistische kennis en jarenlange ervaring bieden wij hoogwaardig vakmanschap op het gebied van betonrenovatie.

Kennis en slimme technieken
Bouwen in de bewoonde omgeving stelt hoge eisen aan de uitvoerenden. De bouwruimte is haast altijd beperkt, de tijdmarge minimaal. Daarom ontbreken in ons werk ook slimme technieken niet, die het bouwproces ondersteunen en mogelijk maken. Net als vakkundige manieren om de levensduur en de kwaliteit van betonconstructies te verbeteren of te herstellen.

Alle specialistische kennis op één plek
Het inspecteren, repareren, renoveren en conserveren van betonconstructies hebben we binnen Tensa samengebracht in een gespecialiseerd team Betonrenovatie. Wij voeren inspecties en reparaties uit, adviseren bij onderhoud en realiseren kleine en grootschalige renovaties van betonconstructies. Wij werken onder andere aan kades, bruggen, tunnels, onderdoorgangen en wegen. Onze kennis van verschillende soorten beton, zoals gewapend beton, voorgespannen beton, lichtbeton en onderwaterbeton, zorgt voor duurzaamheid van de werken die we uitvoeren. Kwaliteit en comfort staan hierbij centraal, voor nu en in de toekomst.

Wij zijn specialist in: